Bursztynowa Osada
ul. Północna 33
84-210 Kopalino
Zameldowanie
w godz. 14-17