Bursztynowa Osada
ul. Północna 33
84-210 Kopalino
Zameldowanie
w godz. 14-17

Regulamin Bursztynowej Osady

DEFINICJE:

 1. Właściciel: Krajobrazy Polski Spółka Cywilna – Piotr, Patryk i Weronika Bołtromiuk.
 2. Gospodarz: przedstawiciel właściciela Bursztynowej Osady lub osoba przez niego upoważniona.
 3. Gość: osoba dokonująca najmu Domku w Bursztynowej Osadzie.
 4. Osada: zespół domków letniskowych położonych w Kopalinie przy ulicy Północnej 33.
 5. Domek: obiekt zbudowany w technologii drewnianej i wyposażony w następujące media: woda zimna, woda ciepła, prąd, kanalizacja, zwany dalej Domkiem.

REZERWACJA I PŁATNOŚCI:

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich można dokonać rezerwacji Domku w Bursztynowej Osadzie.
 2. Wynajem dotyczy każdorazowo jednego Domku w Osadzie. Minimalny czas wynajęcia to 3 doby.
 3. Rezerwacja wstępna:
  Rezerwacji wstępnej można dokonać telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail. Przy rezerwacji wstępnej należy określić termin pobytu oraz liczbę osób. Rezerwacja wstępna następuje po potwierdzeniu dostępności Domku oraz jednoznacznej deklaracji chęci wynajmu.
 4. Rezerwacja wstępna obowiązuje 72 godziny.
 5. Brak wpłaty zadatku we wskazanym terminie skutkuje anulowaniem wstępnej rezerwacji.
 6. Rezerwacja gwarantowana.
  Warunkiem potwierdzenia wstępnej rezerwacji jest wpłata zadatku w kwocie 30% wartości wynajmu w terminie wskazanym w potwierdzeniu wstępnej rezerwacji w terminie wskazanym w potwierdzeniu wstępnej rezerwacji wysłanej drogą mailową.
 7. W przypadku rezygnacji z rezerwacji wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
 8. Po zaksięgowaniu przelewu zadatku Gościa wysłany jest e-mail z potwierdzeniem rezerwacji.
 9. W przypadku całkowitej rezygnacji Gościa z pobytu z przyczyn niezależnych od Właściciela, zadatek nie podlega zwrotowi.
 10. Pozostałą część kwoty za pobyt wraz z kaucją należy uregulować przelewem (z góry) do 14 dni kalendarzowych przed przyjazdem.
 11. Kaucja pobierana jest na czas pobytu, w wysokości 250,00 zł i stanowi zabezpieczenie na wypadek powstałych szkód podczas pobytu.
 12. Kaucja zwracana jest w dniu opuszczenia Domku przez Gościa, pod warunkiem, że stan techniczny wszystkich przedmiotów stanowiących wyposażenie Domku, jak i stan samego Domku oraz terenu do niego należącego, będzie nie gorszy niż przy przekazaniu kluczy.
 13. Podczas zameldowania w Osadzie pobierana jest opłata miejscowa – tzw. podatek klimatyczny w wysokości 2,00 zł/doba/osoba.
  (Uchwała nr XLVI/353/2022 rady Gminy Choczewo z dnia 22 lutego 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej, zasad ustalania i poboru, terminów jej płatności oraz wprowadzenia obowiązku prowadzenia ewidencji osób)
 14. W cenie pobytu w Osadzie doliczany jest koszt zużytej energii elektrycznej oraz wody wraz z wywozem nieczystości płynnych. Zachęcamy do świadomej i oszczędnej konsumpcji mediów.

POBYT I ZAKWATEROWANIE

 1. Doba zaczyna się o godz. 14:00 (przyjazd), a kończy się o godz. 10:00 (wyjazd).
 2. Zameldowanie w Osadzie możliwe jest w godzinach 14:00-17:00.
 3. W przypadku chęci przyjechania lub wyjazdu w innych godzinach niż te określone regulaminie, nleży ten fakt uzgodnić z Gospodarzem.
 4. Goście zobowiązani są do okazania dokumentu tożsamości w celu zameldowania. Zameldowanie odbywa się na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, wiza legitymacja szkolna lub studencka – dokument z fotografią).
  (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nt 87 poz. 960)
 5. Oddanie domku przez Gościa odbywa się w dniu wyjazdu pomiędzy godziną 9:00-10:00 poprzez sprawdzenie stanu domku w obecności Gościa przez Gospodarza.
 6. Zmiana terminu przyjazdu bądź wyjazdu nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu i zwrotu środków pieniężnych, jeśli nie zostało to uzgodnione z Właścicielem.
 7. Wykonanie usługi przez Właściciela polega na przekazaniu wysprzątanego Domku gotowego do użytkowania wraz z wyposażeniem.
 8. Świadczymy usługi zgodnie ze swoja kategorią, w przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących, co, do jakości usług, Gość proszony jest o zgłoszenie w dniu meldunku, reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy w dostawie prądu czy wody.
 9. Domek może być zamieszkany przez tylu Gości dla ilu jest przeznaczony (wliczając w to również dzieci).
 10. W przypadku wystąpienia usterek technicznych Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich Gospodarzowi, co umożliwi odpowiednią reakcję oraz działanie.
 11. W przypadku zagubienia kluczy do Domku Goście zobowiązani się do uiszczenia opłaty w wysokości 50,00 zł.
 12. Gość ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za przebywające z nią osoby (w tym dzieci).
 13. Gość przebywający w Osadzie nie może udostępnić Domku osobom trzecim nie zameldowanym w Osadzie, nawet jeśli nie upłynął termin za który Gość uiścił opłatę.
 14. Cisza nocna na terenie Osady obowiązuje w godz. 22:00-7:00.
 15. Po godzinie 22:00 na terenie Osady nie mogą przebywać osoby w nim niezameldowane.
 16. Gospodarz nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną lub innych rzeczy materialnych Gości.
 17. Szkody wynikające z nieprawidłowej eksploatacji, bądź straty mienia Osady, pokrywane są w pierwszej kolejności z kaucji pobranej przez Właściciela. W przypadku gdy szkoda przekroczy wysokośc kaucji Właściciel jest upoważniony do dochodzenia pozostałych kosztów.
 18. W Osadzie zabronione jest takie zachowanie, które rażąco może zakłócać spokojny pobyt innym Gościom lub mieszkańcom okolicznych nieruchomości.
 19. Prosimy o segregację śmieci. W Osadzie znajdują się pojemniki na szkło (zielony kosz), plastyk i metal (żółty kosz), papier (niebieski kosz), odpady zmieszane (czarne kosze), bio (brązowy kosz).
 20. Pies może przebywać na terenie Osady wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem właściciela i na smyczy. Właściciel psa zobowiązany jest do dbania o czystość po swoim psie.
 21. Istnieje możliwość wypożyczenia zestawu dziecięcego tj. fotelika do karmienia, wanienki, nocnika oraz łóżeczka turystycznego wraz z materacem i pościelą po wcześniejszym uzgodnieniu z Gospodarzem.
 22. Do każdego Domku przypisane jest jedno niestrzeżone miejsce parkingowe, które zostanie wskazane przez Gospodarza.
 23. Właściciel oddaje do użytku plac zabaw dla dzieci (huśtawki z drabinkami, trampolina, leniuchowo), jednak nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie korzystających z niego dzieci. Całkowitą odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź opiekunowie prawni.
 24. Osada monitorowana jest całodobowo przez system kamer.
 25. Właściciel oddaje do użytku grille murowane znajdujące się na terenie Osady. Goście korzystający z grilla zobowiązani są do pozostawienia czystości po zakończonym grillowaniu. Węgiel we własnym zakresie.
 26. W Domkach zabronione jest:
  • PALENIE TYTONIU,
  • SMAŻENIE NA GŁĘBOKIM TŁUSZCZU – szczególnie zabronione jest SMAŻENIE RYB,
  • używania rzeczy mogących powodować ciężki do usunięcia zapach.
   W przypadku niezastosowania się do powyższego Gość zostanie obciążony kosztem dezodoryzacji pomieszczenia.
 27. Goście wynajmujący Domek wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmiana

DOKONANIE REZERWACJI NOCLEGU W BURSZTYNOWEJ OSADZIE OZNACZA PEŁNĄ AKCEPTACJĘ REGULAMINU I ZASAD UŻYTKOWANIA DOMKÓW.
W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI, PROSIMY O KONTAKT.