Bursztynowa Osada
ul. Północna 33
84-210 Kopalino
Zameldowanie
w godz. 14-17

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU BURSZTYNOWA OSADA
https://bursztynowaosada.pl – „Serwis”)

Drogi Użytkowniku!
Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Serwis. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

KRAJOBRAZY POLSKI S.C. Piotr, Patryk i Weronika Bołtromiuk z siedzibą w  Łodzi, ul. Przędzalniana 113, 93-286, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców. NIP: 7282843479

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Serwisu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).
Cel przetwarzania:
W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być
– świadczenie usług oferowanych w Serwisie, przesyłanie newslettera.
Podstawa przetwarzania danych:
W zależności od podejmowanych przez Ciebie czynności, mogą to być:
– umowa najmu, jeżeli wynajmujesz od nas domek
– umowa lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO), takie jak:
– ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
– Twoja zgoda wyrażona w Serwisie – jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
– nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Podanie danych: – dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy
Skutek niepodania danych:
W zależności od celu, w jakim dane są podawane:
– brak możliwości korzystania z usług Serwisu,
– brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy nowych ofertach oferowanych w Serwisie.
Możliwość cofnięcia zgody: – w każdej chwili
Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
– przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych (zwłaszcza związany z rachunkowością) lub
– ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z umową zawartą przez Serwis przez każdą ze stron lub
– zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub
– cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa.

CIASTECZKA

Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:
– są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
– umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu;
– nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.
Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:
– usunąć pliki cookies,
– blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.
W tym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celu:
– zapamiętywania informacji o Twojej sesji,
– udostępniania funkcji Serwisu.
Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:
– Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
– Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=plX
– Safari – https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US
– Internet Explorer / Microsoft Edge – http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-10/edge-privacy-faq
Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii – https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

W związku z naszym Serwisem korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane (wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej polityce). Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:
– Osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność
– Dostawca pakietu biurowego
– Hostingodawca
– Biuro rachunkowe
– Podmiot zapewniający nam obsługę newslettera
– Podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne
– Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?
A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności?
Napisz na adres e-mail: info@bursztynowaosada.pl