Regulamin

REGULAMIN

POBYTU W

BURSZTYNOWEJ OSADZIE
REGULAMIN
POBYTU W

BURSZTYNOWEJ OSADZIE

1.    Witamy serdecznie w Bursztynowej Osadzie!

Niniejszy regulamin dotyczy użytkowania zespołu domków letniskowych położonych w Kopalinie przy ulicy Północnej 33 zwanych dalej OŚRODKIEM.

2.    Domki zbudowane są w technologii drewnianej i wyposażone w następujące media: woda, woda ciepła, prąd. W domkach nie ma systemu ogrzewania.

3.    Domki w ośrodku wynajmowane są na doby hotelowe, z których każda rozpoczyna się od godziny 14:00 a kończy o godzinie 10:00

4.    Zameldowanie się w ośrodku możliwe jest w godzinach 14:00-16:00.

5.   W przypadku chęci przyjechania bądź wyjazdu w innych godzinach niż te określone w regulaminie należy ten fakt uzgodnić z personelem ośrodka.

6.    Po przyjeździe należy okazać ważny dokument tożsamości celem dokonania formalności.

7.    Pobrana kaucja zwrotna, której celem jest zabezpieczenie stanu przekazanego domku oraz wyposażenia, zwracana jest na konto po wymeldowaniu.

8.    Podczas zameldowania w ośrodku pobierana jest opłata miejscowa – tzw. podatek klimatyczny w wysokości 1,50zł/doba/osoba.

9.    Wykonanie usługi przez ośrodek polega na przekazaniu wysprzątanego domku gotowego do użytkowania wraz z wyposażeniem.

10.Oddanie domku przez gościa odbywa się w dniu wyjazdu pomiędzy godziną 9:00-10:00 poprzez sprawdzenie stanu domku w obecności gościa przez personel ośrodka.

11.Wszelkie usterki i awarie powstałe w czasie pobytu prosimy niezwłocznie zgłosić.

12.W przypadku zgubienia kluczy do domku Wynajmujący zobowiązani są do uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł.

13.   Gość przebywający w ośrodku nie może udostępnić domku osobom trzecim nie zameldowanym w ośrodku nawet jeśli nie upłynął termin za który gość uiścił opłatę.

14.   Cisza nocna na teranie ośrodka obowiązuje w godz. 22.00-7.00.

15.   Po godzinie 22.00 na terenie posesji nie mogą przebywać osoby w nim niezameldowane.

16.   Zmiana terminu przyjazdu bądź wyjazdu nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu i zwrotu środków pieniężnych, jeśli nie zostało to uzgodnione z ośrodkiem,

17.  Za zgubione bądź uszkodzone przedmioty oddane do użytkowania, goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.

18.  Szkody wynikające z nieprawidłowej eksploatacji, bądź straty mienia ośrodka, pokrywane są w pierwszej kolejności z kaucji pobranej przez ośrodek. W przypadku gdy szkoda przekroczy wysokość kaucji ośrodek jest upoważniony do dochodzenia pozostałych kosztów.

19.   Ośrodek, nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy gości pozostawione w domkach oraz na terenie – w tym przedmioty wartościowe, środki pieniężne.

20.   W ośrodku zabronione jest takie zachowanie, które rażąco może zakłócać spokojny pobyt innym gościom lub mieszkańcom sąsiednich nieruchomości.

21.   W ośrodku jest obowiązek segregacji śmieci.

22.   W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych.

23.   W przypadku pobytu z psem należy na to uzyskać zgodę ośrodka. Pies może przebywać na terenie ośrodka wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem właściciela i na smyczy. Właściciel psa zobowiązany jest do dbania o czystość po swoim psie.

24.   Do każdego domku przypisane jest jedno niestrzeżone miejsce parkingowe, które zostanie wskazane przez personel ośrodka.

25.   Pobyt dzieci na placu zabaw jest dozwolony jedynie pod bezpośrednim nadzorem osób dorosłych, które zobowiązują się dbać o bezpieczeństwo zabaw dziecka.

26.    W domkach zabronione jest: PALENIE TYTONIU, SMAŻENIE NA GŁĘBOKIM TŁUSZCZU – szczególnie zabronione jest SMAŻENIE RYB

27.    Każdy gość rozpoczynając pobyt w domku zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.